Farní ohlášky


Aktuality


Biřmování v brněnské katedrále - galerie fotografií ZDENOVÉNA K DUCHU SVATÉMU


FARNÍ TÁBOR 2024 

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat od 6. do 13. července 2024 na faře ve Fryšavě. Celková cena tábora je 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. května 2024 a zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800. Do zprávy příjemci napište: "Platba tábor" a vaše jméno.

Odkaz na přihlašovací formulář ZDE


Příprava na 1. svaté přijímání

Milí rodiče, milé děti,

také v roce 2024 bude pro děti naší farnosti probíhat příprava na první svaté přijímání.

Tato společná příprava navazuje na to, co se dětí učí v náboženství ve škole nebo na faře. Proto je příprava určena především dětem od 3. třídy výš, protože právě ve třetí třídě děti probírají Desatero a související věci, které jsou nedílnou součástí přípravy na první svaté přijímání.

Příprava začne v neděli 18. 2. 2023 a pak bude probíhat v těchto termínech:

25.2., 10.3., 17.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 12.5., 19.5.

V neděli 17.3.2024 na mši svaté v 9:00 proběhne obřad představení dětí.

První slavení svátosti smíření a nácvik bude v pátek 24.5.2023.

Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 26.5.2023 při mši svaté v 9:00 hod.

Přípravná setkání budou vždy v neděli, začneme společnou účastí na mši svaté v 9:00 a pak budeme pokračovat na faře ještě cca hodinku.

Zvláštností bude, že je vždy nutná účast nejen dětí, ale také někoho z rodičů (klidně obou).

Pro zjednodušení nutné administrativy, pošlete, prosím, jednoduché upozornění mailem, které bude obsahovat tyto údaje:

jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště, škola a třída, telefonní číslo a e-mail na jednoho z rodičů.

Ještě upozorňujeme, že děti, které nebyly pokřtěné na Petrově, budou potřebovat potvrzení o křtu.

Těšíme se na společné chvíle.

V případě nejasností nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Ze srdce žehnám Vám i Vašim blízkým

Tomáš Zámečník, kaplan             


Nová filmová streamovací služba z křesťanskými filmy FILMANA, www.filmana.cz

Materiály ke stažení ZDE


Farní společenství

Vzdělávání

Velký důraz klademe na vzdělávání ve víře. Každý pátek po mši svaté máte možnost zúčastnit se s námi biblické hodiny a modlitebního setkání nad Písmem.

Ti, kdo byli v naší farnosti pokřtěni či přijali svátost biřmování, mohou se i nadále scházet, vzájemně povzbuzovat ve víře či hlouběji vzdělávat při setkáních tzv. Třicátníků, každou druhou středu v 18:30 hod. 

Ministranti

Setkávají se v pátek 1 x za 14 dnů vždy od 18:00 pod vedením kaplana či jáhna.

Plán schůzek ministrantů do konce školního roku 2024 ZDE

Prostor k osobní modlitbě - Nikodémova noc

Nikodémova noc  je časem pro  večerní osobní modlitbu v katedrále. probíhá každý pátek od 20 do 21.00 hod. Modlitba je před vystaveno Nejsvětější svátostí - adorace. V tomto čase je také možné přistoupit ke Svátostí smíření.

Setkání

Dobrý život farnosti stojí na kvalitních mezilidských vztazích. Proto se snažíme využít každé příležitosti k utužení farního společenství. Nebojte se přijmout pozvání v neděli po mši svaté v 9:00 hodin k popovídání si u šálku čaje či kávy ve farní kavárně! Vaše děti si mohou mezitím zahrát třeba stolní fotbal.

Protože naši farnost tvoří především mladé rodiny s dětmi, velkou oblibu si získal farní dětský karneval.

Konec školního roku zdobí dvě velké akce - farní táborák a oslava slavnosti sv. Petra a Pavla.

Mnoho duchovního povzbuzení načerpá i legrace zažije účastník farních poutí - ať už pěších či autobusových - na různá krásná místa v našich zemích či v zahraničí.


Pravidelné bohoslužby

Nedělní bohoslužba v 7,30 hod. je latinsky a jednou měsíčně ji zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola. Mše sv. v 9.00 hodin je zaměřena zvláště pro rodiny s dětmi, přičemž pro děti je během kázání zvláštní katecheze v kapli Zvěstování. Další mše sv. je v 10,30 hod. 

Svátost smíření

Poutní mše svatá


Pondělí: 7.30  
Úterý: 7.30  
Středa: 7.30  17.30 (k) (š)
Čtvrtek: 7.30  17.30 poutní mše svatá
Pátek: 7.30  17.30 pro rodiče s dětmi
Sobota: 7.30  
Neděle: 7.30 (lat.), 9.00 pro rodiny s dětmi, 10.30 

(š) pouze ve školním roce
(k) bohoslužba je v kapli Zvěstování Panny Marie (na ranní mši je vstup z pravého boku katedrály, na večerní bohoslužby se chodí přes katedrálu).
(lat.) mše sv. v latiněPříležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou nedělní mši sv., v týdnu půl hodiny před každou večerní mší sv. a v pátek od 20.00 do 21.00 v rámci Nikodémovy noci, dále dle osobní domluvy s knězem. 
 

Od roku 2000 je v katedrále pravidelné každý čtvrtek poutní mše sv., které předchází od 16,30 hod. eucharistická adorace. Účast na tomto poutním duchovním programu je obdařena milostí plnomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek. Během těchto poutí se modlíme na úmysly našeho otce biskupa. 


Formuláře ke stažení:

Žádost o církevní sňatek

Žádost o křest

Přihláška k prvnímu svatému přijímání

Přihláška do náboženství

Příprava k přijetí svátostí