Stručná historie katedrály


Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos tollite iugum meum super vos et discite a me quia mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus vestris iugum enim meum suave est et onus meum leve est.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

Citace z Matoušova evangelia na průčelí brněnské katedrály 


11.-12. století – existence románská kaple

konec 12. století – vybudování kaple markrabětem Konrádem II. Otou, zasvěceno sv. Petrovi

konec 13. století – přestavba na románskou baziliku

1296 – Petrov se stává sídlem kolegiátní kapituly

1368 – zdvojení patrocinia kostela (nově sv. Petrovi a  sv.Pavlovi)

2. čtvrtina 15. století – velká přestavba kostela po husitských válkách

17. století – postupné další raně barokní stavební úpravy po škodách z obléhání Brna švédskými vojsky ( 1643 a 1645)

1777 – zřízení biskupství papežem Piem VI., kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu, areál Petrova je zásadně stavebně upravován až do konce 19. století (zejména 1879 – 1891)

1891 – instalace novogotického oltáře od vídeňského řezbáře Josefa Leimera

1904 – 1908 – stavba nových věží podle vítězného návrhu architekta Augusta Kirsteina, katedrála získala svoji novogotickou podobu 


Více informací nalezente na www.biskupstvi.cz/katedrala-sv-petra-a-pavla