Jak přispět?

Vaše dary můžete posílat na:

Číslo bankovního účtu: 1341644319/0800 
 

Pravidelné bohoslužby v katedrále

Pondělí: 7.30 (k) 
Úterý: 7.30 (k) 
Středa: 7.30 (k) 17.30 (k) (š)
Čtvrtek: 7.30 (k) 17.30 poutní mše svatá
Pátek: 7.30 (k) 17.30 pro rodiče s dětmi
Sobota: 7.30 (k) —
Neděle: 7.30 (lat.)
9.00 pro rodiny s dětmi
10.30

(š) pouze ve školním roce
(k) bohoslužba je v kapli Zvěstování Panny Marie (na ranní mši je vstup z pravého boku katedrály, na večerní bohoslužby se chodí přes katedrálu).
(lat.) mše sv. v latině

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou nedělní mši sv., v týdnu půl hodiny před každou večerní mší sv. nebo podle domluvy.

Nedělní bohoslužba v 7.30 hod. je latinsky a jednou měsíčně ji zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola. Mše sv. v 9.00 hodin je zaměřena zvláště pro rodiny s dětmi, přičemž pro děti je během kázání zvláštní katecheze v kapli Zvěstování. Další mše sv. je v 10.30 hod.

Od roku 2000 je v katedrále pravidelné každý čtvrtek poutní mše sv., které předchází od 16.30 hod. eucharistická adorace. Účast na tomto poutním duchovním programu je obdařena milostí plnomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek. Během těchto poutí se modlíme na úmysly našeho otce biskupa.

Během školního roku jste také zváni každé úterý v 19.00 hodin na mši svatou pro mládež, kterou doprovází hudbou a zpěvem studentská schola.

Římskokatolická farnost
u katedrály sv. Petra a Pavla
, Brno
Petrov 268/9
602 00 BRNO
Tel.: +420 543 235 031
E-mail: brno-katedrala@dieceze.cz
IČ: 65348681
Číslo bankovního účtu: 1341644319/0800

Úřední hodiny farní kanceláře

Pondělí: 13.00-17.00 hod.
Středa: 13.00-17.00 hod.
Pátek: 10.00-12.00 hod. (pouze během školního roku)

Najdete nás na Petrově, první dům vpravo od Zelného trhu.

Lidé ve farnosti

Duchovní i materiální správu katedrály a farnosti má na starosti tým kněží, jáhnů a dalších laických spolupracovníků.

Duchovní správa

R. D. Pavel Šenkyřík, farář

Tel.: +420 543 235 031 nebo +420 732 638 057
E-mail: senkyrik@biskupstvi.cz

R.D. Tomáš Zámečník, kaplan

Tel.: +420 543 235 031 nebo +420 608 080 684
E-mail: zamecnik.t@seznam.cz

Farní kancelář

Jana Balabánová
Tel.: +420 543 235 031
E-mail.: kancelar(at)katedrala-petrov.cz

Správa katedrály

Mgr. Ing. Rudolf Žilík, kostelník
Tel.: +420 737 238 253

E-mail: rudolf.zilik@centrum.cz

Anna Procházková, aranžérka květinové výzdoby

Hudba a kulturní záležitosti

Mgr. Petr Kolař, ředitel kůru, varhaník a sbormistr
Tel.: +420 603 559 917
E-mail.: varhanik007(at)seznam.cz

Bc. Dagmar Kolařová, vedoucí Dómského komorního sboru
Tel.: +420 736 523 621

RNDr. Josef Gerbrich, vedoucí Svatomichalské gregoriánské scholy
Tel.: +420 732 770 189
E-mail.: gerbrich(at)biskupstvi.cz
Web: https://smgs.cz

Mgr. Františka Nevrlá, vedoucí scholy