Farní ohlášky Slavnost Seslání Ducha Svatého

20.05.2024

Dnes 19. 5. slavnost Seslání Ducha svatého, sbírka je určena na Charitu

Pondělí 20. 5. památka Panny Marie Matky církve

Úterý 21. 5. slavnost Posvěcení katedrály; mši svatou v 17:30 bude sloužit biskup Vojtěch

Středa 22. 5. památka sv. Rity z Cascie

Čtvrtek 23. 5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

V pátek 24. 5. jste zváni v 18:30 na biblickou hodinu.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice, při mši svaté v 9:00 proběhne první svaté přijímání dětí.

  • Po mši svaté v 9:00 a 10:30 jste zváni ke společnému sdílení nových poznání s Duchem Svatým do farní kavárny, o kterém jsme rozjímali ve dnech svatodušní novény.

Květen je v církvi měsíc, kdy rozjímáme o životě Panny Marie. Zveme vás k účasti na společné modlitbě růžence vždy v pátek od 17:00 v katedrále. Sobotní mše svatá ráno v 7:30 bude spojena a mariánskou promluvou a po bohoslužbě zazní mariánské litanie u sochy Panny Marie.

V pátek 7. června proběhne tradiční Noc kostelů. Prosím, rezervujte si čas k přijetí služeb na programu v katedrále a ve věži. Do tabulky služeb se můžete zapisovat pod odkazem zde.