Farní ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice

27.05.2024

Dnes 26. 5. je Slavnost Nejsvětější Trojice

  • Po mši svaté v 9:00 a 10:30 jste zváni ke společnému sdílení nových poznání s Duchem Svatým do farní kavárny, o kterém jsme rozjímali ve dnech svatodušní novény.

Čtvrtek 30. 5. Slavnost Těla a Krve Páně

Pátek 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

V pátek 31. 5. nebude biblická hodina

Sobota 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka

Příští neděle je 9. neděle v mezidobí

  • Odpoledne jste zváni na oslavu Božího těla v Brně, 15:30 mše svatá v kostele sv. Janů, Minoritská ulice, po skončení bude následovat průvod středem města do katedrály. Slavnost povede biskup Pavel.

V pátek 7. června proběhne tradiční Noc kostelů. Prosím, rezervujte si čas k přijetí služeb na programu v katedrále a ve věži. Do tabulky služeb se můžete zapisovat pod odkazem zde.