Farní ohlášky Květná neděle

25.03.2024

Dnes o květné neděli vstupujeme do Svatého týdne

V 17:00 jste zváni na společnou pobožnost křížové cesty.

Velikonoce v katedrální farnosti:

Zelený čtvrtek 28. 3.

7:00 modlitba četby a ranních chval

9:30 mše svatá spojená se svěcením křižma a obnovou kněžských závazků – biskup Pavel

17:30 mše svatá na památku poslední večeře Páně – biskup Vojtěch

od 19:00 společná adorace v Getsemanské zahradě, 19:30 – 22:00 čas k tiché soukromé modlitbě v Getsemanské zahradě, možnost svátosti smíření

Velký pátek 29. 3. – den přísného postu; půst od masa a půst újmy

7:00 modlitba četby a ranních chval

7:30 – 15:00 čas k tiché soukromé modlitbě

8:00 – 10:00 možnost svátosti smíření

15:00 velkopáteční obřady, zazní pašije podle Jana – biskup Pavel

18:00 – 21:00 čas k tiché soukromé modlitbě

Bílá sobota 30. 3.

7:00 modlitba četby a ranních chval

7:30 – 20:00 čas k tiché soukromé modlitbě

V odpoledních hodinách bude ČT instalovat techniku na nedělní přenos, prosíme o trpělivost.

21:00 Velikonoční vigilie, křest katechumenů – biskup Pavel

Přecházíme na letní čas.

Neděle 31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod Velikonoční

9:00 mše svatá, žehnání velikonočních pokrmů

10:30 mše svatá, přenášena do ČT – biskup Pavel

Žehnání velikonočních pokrmů bude 10 minut po skončení mše svaté na nádvoří Petrov 8

(ráno latinská mše svatá je z důvodu přípravy přenosu ČT zrušena!!!)

Pondělí 1. 4. – Velikonoční oktáv

9:00 mše svatá

Prosím, zapisujte se na modlitební službu v Getsemanské zahradě a na Velký pátek, arch k zapsání je zákristii.

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat 6. - 13. 7. 2024 na faře na Fryšavě. Cena tábora: 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. 5. 2024 a tábor zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800, do zprávy příjemce napište "Platba tábor" a vaše jméno. Přihlášku najdete na ve facebookové skupině farnosti nebo na webu farnosti.