Farní ohlášky Boží hod Velikonoční

31.03.2024

Dnes slavíme Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční, celý další týden je velikonoční oktáv.

Pondělí velikonoční 1. 4. mše svatá 9:00

V týdnu jsou další bohoslužby dle obvyklého pořádku.

V pátek 5. 4. v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu.

Sestry společenství Donum Dei si připomínají 20 let činnosti v Brně. Jste zváni na děkovnou mši svatou sobotu 6. 4. v 10:30 hodin.

Příští neděle je 2. velikonoční – neděle Božího milosrdenství.

Z rozhodnutí magistrátu města Brna od 2. 4. 2024 nebude možné parkovat na prostranství kolem katedrály. Pro parkování bude nutné používat jiné možnosti parkování. Toto stanovisko města se týká i nedělních bohoslužeb.

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat 6. - 13. 7. 2024 na faře na Fryšavě. Cena tábora: 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. 5. 2024 a tábor zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800, do zprávy příjemce napište "Platba tábor" a vaše jméno. Přihlášku najdete na ve facebookové skupině farnosti nebo na webu farnosti.