Farní ohlášky 7. neděle velikonoční

12.05.2024

Dnes 12. 5. slavíme 7.neděli velikonoční – den matek

Úterý 14. 5. svátek sv. Matěje, apoštola

Čtvrtek 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučeníka, hlavního patrona Čech

V pátek 17. 5. jste zváni 18:30 na biblickou hodinu.

V sobotu 18. 5. zveme mladé od 12 do 25 let do Třebíče na Diecézní setkání mládeže. Program je přizpůsoben různým věkovým skupinám. Více informaci P. Pavel a P. Tomáš, nebo https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

Příští neděle 19. 5. je Slavnost Seslání Ducha Svatého, mši svatou v 10:30h bude celebrovat biskup Pavel a bude udílet svátost biřmování. informace k organizaci slavnosti zazní v 10:10h

Minulou neděli proběhla sbírka na pronásledované křesťany, v naši farnosti sbírka vynesla 11 824 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Zveme vás ke společnému prožití času přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého. Jako farnost se modlíme novénu do soboty 18. 5. 2024. Čas si určí každý podle svých možností.

  • Nabízíme společné texty k rozjímání a modlitbu. Texty najdete na webu a FB farnosti, nebo jsou k vyzvednutí v sakristii.
  • Děti dostanou na každý den jednu otázku, která se týká Ducha Svatého, tu pak společně s rodiči zodpoví a nalepí si nálepku na kartičku.
  • V neděli 26. 5. po mši svaté v 9:00 a 10:30 jste zváni, ke společnému sdílení nových poznání s Duchem Svatým do farní kavárny.

Květen je v církvi měsíc, kdy rozjímáme o životě Panny Marie. Zveme vás k účasti na společné modlitbě růžence vždy v pátek od 17:00 v katedrále. Sobotní mše svatá ráno v 7:30 bude spojena a mariánskou promluvou a po bohoslužbě zazní mariánské litanie u sochy Panny Marie.

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat 6. - 13. 7. 2024 na faře na Fryšavě. Cena tábora: 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. 5. 2024 a tábor zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800, do zprávy příjemce napište "Platba tábor" a vaše jméno. Přihlášku najdete na ve facebookové skupině farnosti nebo na webu farnosti.