Farní ohlášky 6. neděle velikonoční

06.05.2024

Dnes 5. 5. slavíme 6. velikonoční - den modliteb za pronásledované křesťany. Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, včetně oblasti Blízkého východu.

Středa 8. 5. památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Čtvrtek 9. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, mši svatou v 17:30 bude celebrovat biiskup Vojtěch

V pátek 10. 5. jste zváni 18:30 na biblickou hodinu.

Příští neděle 12. 5. je 7. neděle velikonoční, den matek

Zveme vás ke společnému prožití času přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého. Jako farnost se budeme modlit novénu od pátku 10. 5. do soboty 18. 5. 2024. Čas si určí každý podle svých možností.

  • Nabízíme společné texty k rozjímání a modlitbu. Texty najdete na webu a FB farnosti, nebo jsou k vyzvednutí v sakristii.
  • Děti dostanou na každý den jednu otázku, která se týká Ducha Svatého, tu pak společně s rodiči zodpoví a nalepí si nálepku na kartičku.
  • V neděli 26. 5. po mši svaté v 9:00 a 10:30 jste sváni, ke společnému sdílení nových poznání s Duchem Svatým do farní kavárny.

Květen je v církvi měsíc, kdy rozjímáme o životě Panny Marie. Zveme vás k účasti na společné modlitbě růžence vždy v pátek od 17:00 v katedrále. Sobotní mše svatá ráno v 7:30 bude spojena a mariánskou promluvou a po bohoslužbě zazní mariánské litanie u sochy Panny Marie.

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat 6. - 13. 7. 2024 na faře na Fryšavě. Cena tábora: 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. 5. 2024 a tábor zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800, do zprávy příjemce napište "Platba tábor" a vaše jméno. Přihlášku najdete na ve facebookové skupině farnosti nebo na webu farnosti.

Ve středu 8. 5. jste zváni na tradiční brněnskou pěší pouť do Křtin. Sraz 9:00 na konečé tamvaje č. 4 v Brně Obřanech. Mše svatá ve Křtinách bude sloužena v 16:00. https://www.biskupstvi.cz/2024-04-10-brnenska-pesi-pout-do-krtin

Ve středu 8. 5. na Moravském náměstí od 14:00 do 19:00 bude probíhat modlitba chval "Oslava Smíření". Je to ekumenické setkání, které si připomíná modlibu smíření před třemi lety Na bílé hoře. Tato setkání probíhají ve všech krajských městěch. <https://www.smirenibh.cz>