Farní ohlášky 5. neděle velikonoční

28.04.2024

Dnes 28. 4. slavíme 5. neděli velikonoční

pondělí 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

středa 1. 5. památka sv. Josefa

pátek 3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

sobota 4. 5. památka sv. Floriána

Příští neděli 5. 5. budeme slavit 6. velikonoční, den modliteb za pronásledované křesťany

V den státních svátků 1. a 8. 5. nebude večerní mše svatá.

Květen je v církvi měsíc, kdy rozjímáme o životě Panny Marie. Zveme vás k účasti na společné modlitbě růžence vždy v pátek od 17:00 v katedrále. Sobotní mše svatá ráno v 7:30 bude spojena a mariánskou promluvou a po bohoslužbě zazní mariánské litanie.

V pátek 3. 5. v 18:30 bude biblická hodina.

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat 6. - 13. 7. 2024 na faře na Fryšavě. Cena tábora: 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. 5. 2024 a tábor zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800, do zprávy příjemce napište "Platba tábor" a vaše jméno. Přihlášku najdete na ve facebookové skupině farnosti nebo na webu farnosti.