Farní ohlášky 5. neděle postní

18.03.2024

Dnes je 5. neděle postní

Od 15:00h zveme manžele na duchovní obnovu Mk 10,8 ".. a budou jedno tělo…". Obnova proběhne na faře, bude ukončena křížovou cestou v 17:00h.

Pobožnosti Křížové cesty v době postní jsou v katedrále vždy v pátek a v neděli v 17:00h.

Úterý 19. 3. slavnost svatého Josefa, bohoslužba 7:30 a 9:30

Ve čtvrtek od 17:00 v sále na Petrov 2 zveme na teologický večer: Janovo evangelium – literární a teologický charakter, Petr Mareček; Svatý Augustin – aktuální teologické stanovisko, Stanislav Drobný.

Tradiční postní katecheze v katedrále v letošním roce modlitby probíhají v pátek při mši sv. v 17:30h. Téma: "Sedm proseb modlitby Otče náš". Po bohoslužbě bude následovat výstav NSO, tichá adorace, možnost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru vždy do 21:00h. V pátek 22. 3. téma "Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého" přednese stálý jáhen Radovan Jiřík.

V pátek 22. 3. nebude biblická hodina, využijte čas ke svátosti smíření. Zpovídá P. Pavel a P. Tomáš.

V sobotu 23. 3. CRSP pořádá setkání pro rozvedené: Rozvod a život rozvedených v církvi. Setkání začne mši svatou v katedrále v 9:00 a bude poračovat v budově Biskupská 7. více informací a přihlášení na stránkách: https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/rozvod-a-zivot-rozvedenych-v-cirkvi/

příští neděle 24. 3. je neděle Květná, 7:30 latinská mše svatá, 10:00 mše svatá začíná žehnáním ratolestí v Denisových sadech a průvodem do katedrály. Při bohoslužbách zazní pašije podle Marka.

Žďárské farnosti pořádají tradiční pašijové hry. Oslovili naši farnost, zda nemáme zájem se do vystoupení zapojit. Generální zkouška bude na květnou neděli 24. 3. odpoledne a vystoupení bude v úterý 26. 3. večer. Je to zajímavá výzva pro každého z nás, více informaci podá P. Pavel – farář, P. Tomáš, kaplan, Zdeněk Novák. Všichni jste srdečně zváni.

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat 6. - 13. 7. 2024 na faře na Fryšavě. Cena tábora: 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. 5. 2024 a tábor zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800, do zprávy příjemce napište "Platba tábor" a vaše jméno. Přihlášku najdete na ve facebookové skupině farnosti nebo na webu farnosti.