Farní ohlášky 4. neděle postní

11.03.2024

Dnes je 4. neděle postní

Dnes 10. 3. odpoledne v 15:00 zveme všechny farníky na pobožnost Křížové cesty v Chudčicích – k parkování můžete využít parkoviště u hřbitova. Sraz u prvního zastavení. Kancionál s sebou.

V úterý 12. 3. jste srdečně zváni na večer chval, začíná se v 19:00h. Přijďte se zapojit do společné modlitby s mladými lidmi. +

Ve středu 13. 3. v 18:30 na faře bude další jednání PRF.

Pobožnosti Křížové cesty v době postní jsou tady v katedrále vždy v pátek a v neděli v 17:00h.

Tradiční postní katecheze v katedrále v letošním roce modlitby probíhají v pátek při mši sv. v 17:30h. Téma: "Sedm proseb modlitby Otče náš". Po bohoslužbě bude následovat výstav NSO, tichá adorace, možnost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru vždy do 21:00h. V pátek 15. 3. téma "Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům" přednese biskup Pavel.

Příští neděle 17. 3. je 5. postní, při mši sv. 9:00 proběhne obřad představení dětí před prvním svatý přijímáním a při mši sv. v 10:30 proběhnou třetí skrutinia katechumenů. Od 15:00h zveme manžele na duchovní obnovu Mk 10,8 ".. a budou jedno tělo…". Obnova proběhne na faře, bude ukončena křížovou cestou v 17:00h.

Žďárské farnosti pořádají tradiční pašijové hry. Oslovili naši farnost, zda nemáme zájem se do vystoupení zapojit. Generální zkouška bude na květnou neděli 24. 3. odpoledne a vystoupení bude v úterý 26. 3. večer. Je to zajímavá výzva pro každého z nás, více informaci podá P. Pavel – farář, P. Tomáš, kaplan, Zdeněk Novák. Všichni jste srdečně zváni.

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat 6. - 13. 7. 2024 na faře na Fryšavě. Cena tábora: 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. 5. 2024 a tábor zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800, do zprávy příjemce napište "Platba tábor" a vaše jméno. Přihlášku najdete na ve facebookové skupině farnosti nebo na webu farnosti.