Farní ohlášky 13. neděle v mezidobí

01.07.2024

Dnes 30. 6. je 13. neděle v mezidobí

Středa 3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola

Čtvrtek 4. 7. památka sv. Prokopa, opata

Pátek 5. 7. slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; mše svatá 7:30, 17:30

Sobota 6. 7. památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

11:00 oddavky Roman Houdek a Markéta Přikrylová

13:00 oddavky Robert Panáček a Lada Rajačičová

Příští neděle 6. 7. je 14. neděle v mezidobí

V čase prázdnin nebude ve středu večerní mše svatá