Farní ohlášky 11.neděle v mezidobí

18.06.2024

Dnes 16. 6. je 11. neděle v mezidobí

Středa 19. 6. památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

Pátek 21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Sobota 22. 6. 9:00 kněžské svěcení

Příští neděle 23. 6. je 12. neděle v mezidobí, mše svatá 10:30 – bohoslužba smíření - hlavním celebrantem bude Pavel Konzbul, biskup brněnský, koncelebrovat bude teolog Tomáš Cyril Havel z Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti.

Bohoslužba bude slavena česky a německy.

Po skončení bude možné shlédnout rozhovor s Jeruzalémským patriarchou kardinálem Pizzabellou. https://www.meetingbrno.cz/events/bohosluzba-smireni/?occurrence=2024-06-23

V rámci roku evangelizace, jste zváni ke katechezi o hlásání Evangelia, čtvrtek 20. 6. 18:30 ve farní knihovně.

Biblická hodina bude zase po prázdninách.

Oslava svatých Petra a Pavla bude v pátek 28. 6. při večerní mši svaté v 17:30, kterou bude sloužit biskup Pavel. Po bohoslužbě proběhne setkání farníků na zahradě fary. Na toto setkání jste zváni P. Pavlem, P. Tomášem a PRF. Kdo se budete účastnit, prosím, zapište se do tabulky na FB, nebo v sakristii.