Farní ohlášky 10. neděle v mezidobí

10.06.2024

Dnes 9. 6. je 10. neděle v mezidobí

14:00 konvalidace manželů Hanzlíčkových

Úterý 11. . 6. památka sv. Barnabáše, apoštola

Čtvrtek 13. 6. památka sv. Antonína z Padovy

setkání – formace evangelizace

V pátek 14. 6. po večerní mši svaté proběhne biblická hodina

Sobota 15. 6. památka sv. Víta, mučedníka

11:00 oddavky Barbora Hořáková a Miroslav Hálka

Jste zváni na pouť za brněnskou diecézi do Slavkovic do kostela Božího Milosrdenství, která proběhne v sobotu 15. 6. v 17:00

Příští neděle je 11. neděle v mezidobí

Děkujeme všem farníkům a přátelům farnosti, kteří se podíleli na organizaci Noci kostelů.

V rámci roku evangelizace, jste zváni ke katechezi o hlásání Evangelia, čtvrtek 20. 6. 18:30 ve farní knihovně.

Oslava svatých Petra a Pavla bude v pátek 28. 6. při večerní mši svaté v 17:30, kterou bude sloužit biskup Pavel. Po bohoslužbě proběhne setkání farníků na zahradě fary. Na toto setkání jste zváni P. Pavlem, P. Tomášem a PRF. Kdo se budete účastnit, prosím, zapište se do tabulky na FB, nebo v sakristii.

Statutární město Brno, vyhodnotilo naši petici ve věci možnosti parkování u katedrály v čase nedělních bohoslužeb:

"V nejbližší době nebude přistoupeno ke změnám režimu parkování v okolí katedrály. Nicméně po přiměřené době fungování nového režimu situaci pečlivě vyhodnotí, přičemž zváží i odezvu veřejnosti a případné podněty, tedy i žádost petice"…