Farní ohlášky - neděle Božího milosrdenství

08.04.2024

Dnes slavíme 2. neděli velikonoční – neděli Božího milosrdenství

Při mši svaté v 9:00 byli uvedeni do služby akolytů ve farnosti Michal Porhajm a Marek Werbitzský

Ve čtvrtek 11. 4. je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

V pátek 12. 4. nebude biblická hodina.

Příští neděle je 3. velikonoční.

Z rozhodnutí magistrátu města Brna od 2. 4. 2024 není možné parkovat na prostranství kolem katedrály. Pro parkování je nutné používat jiné možnosti parkování. Toto stanovisko města se týká i nedělních bohoslužeb.

Byla sepsána petice směřující na Odbor dopravy Magistrátu města Brna, kde žádáme o umožnění parkování v neděli dopoledne pro účastníky bohoslužeb. Petice je k podepsání na stolku uprostřed katedrály a v zákristii. Je možné ji podepsat ještě příští neděli.

Zveme děti od 6 do 14 let na letní farní tábor, který se bude konat 6. - 13. 7. 2024 na faře na Fryšavě. Cena tábora: 2.000,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. 5. 2024 a tábor zaplatili na účet farnosti 1341644319/0800, do zprávy příjemce napište "Platba tábor" a vaše jméno. Přihlášku najdete na ve facebookové skupině farnosti nebo na webu farnosti.