Farní ohlášky 9. neděle v mezidobí

02.06.2024

Dnes 2. 6. je 9. neděle v mezidobí

- Po mši svaté v 9:00 proběhne krátké setkání PRF

- Odpoledne jste zváni na oslavu Božího těla v Brně, 15:30 mše svatá v kostele sv. Janů, Minoritská ulice, po skončení bohoslužby bude následovat průvod středem města do katedrály. Slavnost povede biskup Pavel.

Pondělí 3. 6. památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Středa 5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 6. 6. památka sv. Norberta, biskupa

Pátek 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Večerní mši svatou bude sloužit biskup Pavel, po mši výstav NSO, litanie a svátostné požehná-ní.

V pátek 7. června proběhne tradiční Noc kostelů. Prosím, rezervujte si čas k přijetí služeb na programu v katedrále a ve věži. Do tabulky služeb se můžete zapisovat pod odkazem zde. Další informace podá p. Tomáš, kaplan

Program k noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz/kostel/21/

Sobota 8. 6. památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

11:00 vstoupí do manželství Anna Todotová a Libor Lanč

Příští neděle je 10. neděle v mezidobí