Farní ohlášky 6. neděle v mezidobí

10.02.2024

Dnes je 6. neděle v mezidobí – den modliteb za nemocné

Dnes odpoledne od 14:00 v sále CMCZŠ na Lerchově ulici proběhne dětský karneval. Všichni jste srdečně zváni.

Ve středu 14. 2. vstupujeme do postní doby, která je časem obrácení a pokání, popeleční středa je den přísného postu: půst od masa a půst újmy. Večerní mši svatou v 17:30 bude sloužit biskup Pavel.

Příští neděle je 1. neděle postní po mši svaté v 9:00 bude první setkání k přípravě na první svaté přijímání. Při mši svaté v 10:30 proběhne obřad zařazení mezi čekatele křtu.

Na stojanu pod kůrem jsou pro inspiraci průvodce postní dobou.

Pobožnosti Křížové cesty v době postní budou vždy v pátek a v neděli v 17:00.

Tradiční postní katecheze v katedrále v letošním roce modlitby budou v pátek při mši sv. v 17:30h. Téma: "Sedm proseb modlitby Otče náš". Po bohoslužbě bude následovat výstav NSO, možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru vždy do 21:00.

Další postní program:

10. 3. 15:00 pobožnost Křížové cesty v Chudčicích

17. 3. 15:00 duchovní obnova pro manžele – farní sál

24. 3. 15:00 kající bohoslužba a svátost smíření – katedrála

Teologické večery: 22. 2. od 17:00 Petrov 2 "Lukášovo evangelium – literární a teologický charakter" Petr Mareček a "inspirace Písma svatého – výklad a teologické souvislosti" Stanislav Drobný. Všichni jste zváni. Více informací na vývěsce.

V sobotu 24. 2. 2024 od 14:00 v sále kláštera Milosrdných bratří proběhne kurz lektorů. Zveme všechny ty, kteří se zapojují, nebo chtějí zapojit v liturgii jako lektoři Božího slova.