Působili u nás

Rovněž nesmíme zapomenout na ty, kteří v naší farnosti působili v minulosti. Za obětavou práci pro farnost jim děkujeme.

Kněží faráři

P. Pavel Konzbul

P. Petr Šikula

P. Jan Kabeláč

P. Jiří Mikulášek

Pastorační asistence

RNDr. Jana Saňová

Jáhenská a novokněžská služba

Získali praxi u nás, pak šli do širého světa hlásat evangelium.

P. Václav Hejč - 2014-2016

P. Vojtěch Loub - 2012-2014

P. Petr Balát - 2010-2012

P. Jan Krbec - 2009-2010

P. Tomáš Koumal - 2006-2009

P. Pavel Svoboda

P. Pavel Lazárek

P. Marek Slatinský