Pravidelné bohoslužby v katedrále

Pondělí: 7.30 (k)
Úterý: 7.30 (k) 19.00 (š) pro mládež
Středa: 7.30 (k) 17.30 (k) (š)
Čtvrtek: 7.30 (k) 17.30 poutní mše svatá
Pátek: 7.30 (k) 17.30 pro rodiče s dětmi
Sobota: 7.30 (k)
Neděle: 7.30 (lat.)
9.00 pro rodiny s dětmi
10.30

(š) pouze ve školním roce
(k) bohoslužba je v kapli Zvěstování Panny Marie (na ranní mši je vstup z pravého boku katedrály, na večerní bohoslužby se chodí přes katedrálu).
(lat.) mše sv. v latině

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou nedělní mši sv., v týdnu půl hodiny před každou večerní mší sv. nebo podle domluvy.

Nedělní bohoslužba v 7,30 hod. je latinsky a jednou měsíčně ji zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola. Mše sv. v 9.00 hodin je zaměřena zvláště pro rodiny s dětmi, přičemž pro děti je během kázání zvláštní katecheze v kapli Zvěstování. Další mše sv. je v 10,30 hod.

Od roku 2000 je v katedrále pravidelné každý čtvrtek poutní mše sv., které předchází od 16,30 hod. eucharistická adorace. Účast na tomto poutním duchovním programu je obdařena milostí plnomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek. Během těchto poutí se modlíme na úmysly našeho otce biskupa.

Během školního roku jste také zváni každé úterý v 19.00 hodin na mši svatou pro mládež, kterou doprovází hudbou a zpěvem studentská schola.