Adresa

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno
Petrov 268/9
602 00 BRNO 

Tel.: +420 543 235 031
E-mail: kancelar(at)katedrala-petrov.cz 

IČ: 65348681
Číslo bankovního účtu: 1341644319/0800

Úřední hodiny farní kanceláře

Pondělí: 13.00-17.00 hod.
Středa:  13.00-17.00 hod.
Pátek:   10.00-12.00 hod. (pouze během školního roku)

Najdete nás na Petrově, první dům vpravo od Zelného trhu.

Lidé ve farnosti

Duchovní i materiální správu katedrály a farnosti má na starosti tým kněží, jáhnů a dalších laických spolupracovníků.

Duchovní správa

R. D. ThLic. Tomáš Koumal, farář
Tel.: +420 543 235 031 nebo +420 732 673 618
E-mail: tomas.koumal(at)seznam.cz

 

 

Farní kancelář

Jana Balabánová
Tel.: +420 543 235 031
E-mail.: kancelar(at)katedrala-petrov.cz

Správa katedrály

Mgr. Ing. Rudolf Žilík, kostelník
Tel.: +420 737 238 253

Anna Procházková, aranžérka květinové výzdoby

Hudba a kulturní záležitosti

Mgr. Petr Kolař, ředitel kůru, varhaník a sbormistr
Tel.: +420 603 559 917
E-mail.: varhanik007(at)seznam.cz

Bc. Dagmar Kolařová, vedoucí Dómského komorního sboru
Tel.: +420 736 523 621

RNDr. Josef Gerbrich, vedoucí Svatomichalské gregoriánské scholy
Tel.: +420 732 770 189
E-mail.: gerbrich(at)biskupstvi.cz
Web:  http://smgs.cz

Mgr. Lenka Přikrylová, vedoucí scholy Petrováček

Správa webu

...

Farní rada pro období 2015-2019

Zvolení členové: František Černín, Stanislava Syrková, Marie Balabánová, Jan Janoška, Tomáš Wojtek, Petr Hájek, Petr Todorov

Jmenovaní členové: Lucia Fišerová, Dita Černínová, Václav Sáblík, Eva Svobodová, Milan Dobeš

Členové ex offo: Miroslav Kulifaj, Petr Kolař, Josef Poštulka, Luboš Svoboda

Další informace o farní radě.

Ve farnosti aktivně pracuje ještě mnoho dalších dobrovolníků, bez jejichž ochotné pomoci bychom se neobešli.