Pár slov o brněnské katedrále

Petrovské návrší s katedrálou zve k návštěvě všechny, ať už přijíždějí do Brna z kterékoli ze světových stran. Pojďme si tedy alespoň ve zkratce přiblížit dějiny tohoto výjimečného místa.

Podle nejnovějším poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Původní kostelík přestal stačit a byl nahrazen větším, vzrostl i jeho význam, zvláště poté, co se roku 1296 stal Petrov sídlem kolegiátní kapituly.

Kapitula je sbor diecézních kněží, jejichž povinností vždy byla a je společná modlitba a slavnostní bohoslužba. Členství v kapitule bylo vždy považováno za určité vyznamenání, proto bylo udělováno zasloužilým kněžím, kteří osvědčili své kvality kněžské i lidské. Pomáhali biskupovi při správě diecéze a byly jim svěřovány další úkoly.

Během další staletí byl chrám opravován a přestavován, stopy po jeho velkolepé barokní éře můžeme v interiéru spatřit dodnes. V roce 1777 zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl povýšen na katedrálu.

 

Katedrála je biskupský kostel a hlavní chrám diecéze, jehož název je odvozen od řeckého slova "kathedra" označujícího biskupský trůn. Pokud Vám katedra připomíná školu, tak se nemýlíte: biskup je učitelem víry ve své diecézi. 

Přehled biskupů Brněnské diecéze na stránkách www.biskupstvi.cz.

Poslední významné stavební práce se odehrály na konci 19. a začátku 20. století. Petrovský chrám tehdy oblékl novogotický háv a ozdobil se novým dvojvěžím, bez kterého bychom si dnes moravskou metropoli dokázali jen těžko představit. Dominanta Brna tak dostala originální podobu známou i ze současné desetikoruny. Na začátku 21. století pak do bočního vchodu přibyla adorační kaple, která je dílem velehradského sochaře Otmara Olivy.

Devadesátá léta minulého století byla ve znamení rozsáhlých oprav, restaurátorských prací a také archeologického výzkumu přímo v katedrále. Tak byla pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta. Jsou to vlastně základy kostela z poloviny 12. století včetně různých mladších přestaveb, které svědčí o počátcích křesťanství v Brně. V kryptě se konají příležitostné výstavy, komornější hudební produkce či duchovně-vzdělávací přednášky.

Pokud máte chuť prohlédnout si město Brno i široké okolí shora a netrpíte přitom závratí, určitě si nenechte ujít příležitost vystoupat po bezmála 130 schodech na vyhlídku z věží. Vaše odvaha bude ještě v přízemí odměněna pohledem na krásu kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem z ebenového dřeva.

Nabrat dech můžete při návštěvě trvalé expozice v klenotnici katedrály, kde spatříte bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty dříve skryté před okem návštěvníka v nepřístupných depozitářích.

A teď se zbývá jen zhluboka nadechnout a vyrazit vzhůru. A pak už vaše oči spočinou na střechách a věžičkách centra Brna, nebo se z jižní věže zahledí do dálky až k Pálavě.

Ke každému kostelu samozřejmě patří zvony. Ty petrovské vyzvánějí poledne už v jedenáct hodin, a tak připomínají úspěšnou obranu Brna před Švédy během třicetileté války.

Pro návštěvníky Petrova bylo v srpnu 2006 otevřeno v domě č. 1 Informační a kontaktní centrum a od roku 2007 i Diecézní muzeum s expozicí Vita Christi - Život Kristův.

Otevírací doba katedrály, věží, klenotnice a krypty