Chcete poznat, kdo jsou to křesťané? Pocítili jste, že do vašeho života zasáhl "někdo vyšší"? Chcete se připravit na křest? Nechali vás rodiče pokřtít jako malé děti a rádi byste se o víře dověděli víc? Chcete přijmout biřmování? Nebo se připravit ke svátosti smíření a svatému přijímání? Chcete si oživit své povědomí o křesťanské víře a katolické církvi?

Pokud jste si alespoň na některou z těchto otázek odpověděli kladně, pak vám můžeme nabídnout pomoc s odpovědí. Od září 2021 opět zahajujeme večerní Hovory o víře pro dospělé, kteří se chtějí připravit k přijetí svátostí nebo si prohloubit své znalosti Bible a křesťanské nauky.

Setkání se konají každý čtvrtek v 18.30 hod. ve farním sálu v budově fary Petrov 9, trvají cca 1,5 hodiny a jsou naplánovaná na cca 1 rok. Na našich stránkách najdete formulář "Příprava ke svátostem", který vyplněný odevzdejte na farním úřadě.

Máte-li chuť a čas, budete vítáni.

Doporučená literatura aneb co si mohu přečíst

Většinu zde uvedené literatury lze zapůjčit i v Diecézní knihovně.

D´SOUZA DINESH, Křesťanství a ateizmus úplně jinak, Ideál 2009.

DRAPER BRIAN, Víra jako výzva, Karmelitánské nakladatelství 2008.

FROSSARD ANDRÉ, Ptali jste se na Boha. Člen Francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí, Portál 1992.

GALLAGHER MICHAEL PAUL SJ, Čestně o víře. Živé otázky křesťanského života, Cesta 1998.

HALÍK TOMÁŠ, Oslovit Zachea, Nakladatelství Lidové noviny 2003.

KOPPOVÁ JOHANNA, Starý zákon - kniha pro dnešní dobu, Karmelitánské nakladatelství 2003.

KROLL GERHARD, Po stopách Ježíšových, Karmelitánské nakladatelství 2002.

LEWIS C. S., K jádru křesťanství, Návrat domů 1993.

RATZINGER JOSEF, Úvod do křesťanství. Výklad apoštolského vyznání víry, Karmelitánské nakladatelství 2007.

ROHR RICHARD, MARTOS JOSEPH, Proč být katolíkem, Cesta 2003.

ŠIKULA PETR, Když nevíš, tak se zeptej, Cesta 2002.

ŠPIDLÍK TOMÁŠ, Prameny světla, Refugium 1995.

VÁCHA MAREK ORKO, Návrat ke stromu života. Evoluce a křesťanství, Cesta 2005.

WOODS THOMAS E. Jr., Jak katolická církev budovala západní civilizaci, Res Claritatis 2008.

ZIÓLKOWSKI ZENON, Nejtěžší stránky Bible, Karmelitánské nakladatelství 2001.

KONZBUL PAVEL, Jak mluvit s dospívajícím o víře, Cesta 2013.

Doporučené weby aneb co mohu najít na internetu

www.vira.cz
www.pastorace.cz
www.katechizmus.cz