IV. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky pro 22. prosince 2013

Úterý – štědrý den: Ráno v 7.00 hod. zveme farníky na modlitbu breviáře, po ní v 7.30 bude následovat mše svatá. Poté jste zváni na faru na čaj a vánočku. Odpoledne v 16.00 bude štědrovečerní mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, kterou slouží otec Vojtěch Loub, při které zazpívá dětská schola Petrováček, řídí Dita Černínová. O půlnoci jste zváni oslavit Ježíšovo narození slavnostní mší svatou s o. generálním vikářem. Zazní při ní tradiční koledy v podání Dómského smíšeného sboru a žesťového souboru pod vedením Petra Kolaře.

Středa Slavnost Narození Páně. Bohoslužby budou ráno v 7.30 (latinská, slouží Karel Orlita a zpěvem doprovází Svatomichalská gregoriánská schola) a v 9.00 hod. mše sv. pro rodiče s dětmi (slouží Pavel Konzbul) a v 10.30 bude slavná mše svatá, kterou celebruje o. generální vikář. Zazní při ní Missa pastoralis in C od Ignáce Reimana. Dómský smíšený sbor, sóla a orchestr řídí Petr Kolař.

ČtvrtekSvátek sv. Štěpána, mučedníka. Bohoslužby budou v 7.30 latinská mše sv. (slouží Karel Orlita, doprovází Svatomichalská gregoriánská schola) v 9.00 mše sv. pro rodiny s dětmi (slouží Vojtěch Loub) a v 10.30 mše sv., kterou slouží Pavel Konzbul.

PátekSvátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Mše sv. bude ráno v 7.30 a večer v 17.30. Večerní bohoslužba bude v katedrále a bude při ní žehnáno víno. Nikodémova noc tentokráte vyjímečně nebude.

Sobota – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků.Latinská mše sv. bude ráno v 7.30.

Neděle – Svátek sv. Rodiny

 7.30 latinská mše sv. (slouží P. Vojtěch Loub)

9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi. (slouží P. Pavel Konzbul)

10.30 mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

  • Dnes v neděli bude společenství petrovské mládeže v 18.00

  • Letošní adventní sbírka do speciální pokladničky v kostele je určena na projekt „Domov pro mne“, který se snaží pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Děkujeme za Vaše dary.

  • Na závěr ještě pozvání na prodejní výstavu obrazů Jany Hejlové a výstavu betlémů ze sedmera různých materiálů v naší kryptě. Výstava je otevřena dnes naposledy od 10.00 do 17.00 hod.