2. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 15.1.2023 – 2. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Antonína, opata

Středa – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů

Sobota – Památka sv. Anežky, panny a mučednice

Příští neděle – 22.1.2023 – 3. neděle v mezidobí (neděle Božího slova)

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

- Dnes budou v katedrále v 17:30 hod. slavnostní zpívané nešpory.

- Jste srdečně zváni na 12. farní ples, který se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 18. února 2023. Vstupenky je možné koupit v sakristii za cenu 250 Kč.

- Karneval pro děti se uskuteční v neděli 12. února 2023 v sále Cyrilometodějské církevní základní školy na ulici Lerchova.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 5. března 2023. Přihlášky a bližší informace v sakristii.

- Farníci od svatého Tomáše v Brně vás prosí, abyste svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha, řekli o kurzu Alfa. Kurz Alfa začne ve středu 25. ledna 2023 na faře Lidická 6. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce.