2. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 15.1.2023 – 2. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Antonína, opata

Středa – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů

Sobota – Památka sv. Anežky, panny a mučednice

Příští neděle – 22.1.2023 – 3. neděle v mezidobí (neděle Božího slova)

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

- Dnes budou v katedrále v 17:30 hod. slavnostní zpívané nešpory.

- Jste srdečně zváni na 12. farní ples, který se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 18. února 2023. Vstupenky je možné koupit v sakristii za cenu 250 Kč.

- Karneval pro děti se uskuteční v neděli 12. února 2023 v sále Cyrilometodějské církevní základní školy na ulici Lerchova.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 5. března 2023. Přihlášky a bližší informace v sakristii.

- Farníci od svatého Tomáše v Brně vás prosí, abyste svým blízkým či známým, kteří se zajímají o křesťanství nebo se ptají na Boha, řekli o kurzu Alfa. Kurz Alfa začne ve středu 25. ledna 2023 na faře Lidická 6. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce.

 

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses