Svátek Křtu Páně

dne .

Farní ohlášky – 8.1.2023 – Svátek Křtu Páně

Dnes končí vánoční doba a začíná liturgické mezidobí

Příští neděle – 15.1.2023 – 2. neděle v mezidobí

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

(Dnes mši svatou v 9 hodin doprovodil Dómský komorní sbor pod vedením Dagmar Kolařové a mši svatou v 10:30 školní sbor a sólisté ZUŠ varhanické.)

- Dnes v 18 hodin jste do katedrály zváni na poslední vánoční koncert. Účinkuje Brněnský katedrální sbor Magnificat a jeho hosté. Zazní vánoční hudební skvosty. Vstupné dobrovolné.

- Velké poděkování patří všem, kdo se svou pomocí a organizací podíleli na slavnostním a požehnaném prožití vánočních svátků v katedrále, ať už se jedná o hudbu, výzdobu a další služby.

- Jste srdečně zváni na 12. farní ples, který se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 18. února 2022. Vstupenky je možné koupit v sakristii již dnes za cenu 250 Kč.

(9:00) Před katedrálou můžete přispět do Tříkrálové sbírky.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses