4. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 18.12.2022 – 4. neděle adventní

V pátek nebude biblická hodina ani Nikodémova noc.

Sobota 24.12. – Štědrý den

7:30 – Poslední adventní mše svatá

16:00 – První vánoční bohoslužba, zvláště pro rodiny s dětmi.

24:00 – Slavnostní půlnoční mše svatá, kterou bude celebrovat otec biskup Pavel Konzbul. Zazní tradiční vánoční koledy s doprovodem katedrálních žesťů. Půlnoční bohoslužba bude v přímém přenosu České televize.

Příští neděle – 25.12.2022 – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

7:30 – Latinská mše sv., Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich

9:00 – Mše svatá, zvláště pro rodiny s dětmi

10:30 – Pontifikální mše svatá, celebruje otec biskup Vojtěch Cikrle, při mši zazní Robert Führer: Missa pastoralis in A-D, Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT, sólisté a orchestr, varhany Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař

16:00 – Vánoční koncert Kantilény

19:30 – koncert Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční „HEJ, MISTŘE“, v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská

V pondělí 26.12. na svátek sv. Štěpána budou bohoslužby v nedělních časech.

Další informace:

- Dnes budou v katedrále v 17:30 hod. slavnostní zpívané nešpory, kterým bude předsedat biskup Pavel.

- Zítra ráno budou v katedrále roráty v 6:00 hod.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses