1. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 27.11.2022 – 1. neděle adventní

Středa – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Sobota – Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Příští neděle – 4.12.2022 – 2. neděle adventní

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Příští neděli na závěr mše svaté v 9 hodin připutuje do naší farnosti svatý Mikuláš. A při mši svaté v 10:30 oslavíme společně s otcem biskupem Pavlem výročí 245 let založení diecéze.

Další informace:

- K požehnanému prožití adventní doby si můžete v kostele zakoupit brožurku Průvodce adventem. Existuje také v podobě mobilní aplikace.

- Každé adventní pondělí budou v katedrále roráty v 6:00 hod. Zítra poprvé.

- Rovněž zítra v pondělí 28. listopadu 2022 se v katedrále uskuteční od 19 hodin další večer Taizé.

- V sobotu 3.12. v 16 hodin jste zváni na Adventní varhanní koncert posluchačů Konzervatoře Brno. Vstupné dobrovolné.

- Všichni jste srdečně zváni na farní adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v duchovním centru na Vranově u Brna v termínu 9.-11. prosince. Přihlásit se můžete přímo na mail duchovního centra nebo zde v sakristii.

- Ještě jsou volná místa na putování sousoší Svaté rodiny po petrovských rodinách.

- Ve farní kavárně je možné napsat vánoční přání pro potřebné.

 

 

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses