Slavnost Ježíše Krista Krále

dne .

Farní ohlášky – 20.11.2022 – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

- Dnes v 18 hodin se uskuteční Slavnostní koncert k 245. výročí založení brněnské diecéze. Zazní Mozartova Velká mše c moll a Rejchovo Te Deum. Účinkují Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, orchestr katedrály, dirigenti Jaroslav Martinásek a Petr Kolař.

Pondělí – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek – Památka sv. Ondřeje a druhů, vietnamských mučedníků

Příští neděle – 27.11.2022 – 1. neděle adventní

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

  • Při všech bohoslužbách proběhne požehnání adventních věnců
  • K požehnanému prožití adventní doby si můžete v kostele na stolku zakoupit Průvodce adventem. Cena je 10 Kč.
  • Každé adventní pondělí budou v katedrále roráty v 6:00 hod.
  • Všichni jste srdečně zváni na farní adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v duchovním centru na Vranově u Brna v termínu 9.-11. prosince. Začíná se páteční večeří a končí nedělním obědem. Na programu jsou promluvy, ticho, mše svaté. Přihlásit se můžete přímo na mail duchovního centra nebo zde v sakristii.
  • Také během letošního adventu bude putovat sousoší Svaté rodiny po petrovských rodinách. Jedná se o sousoší z petrovského betléma. Rodina se ve vhodnou dobu setká a pomodlí u Ježíška a na druhý den ho předá další rodině. Petrovské rodiny, které by měly zájem, se mohou zapsat do online tabulky na internetu nebo v sakristii.
  • V neděli 18. prosince se před katedrálou uskuteční adventní jarmark na podporu našich adoptovaných dětí. Kdo byste chtěli přispět svými produkty nebo výrobky, můžete je už teď nosit do sakristie nebo na faru.

 

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses