19. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 07.08.2022 – 19. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Dominika, kněze

Úterý – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Středa – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Čtvrtek – Památka sv. Kláry, panny

Příští neděle – 14.08.2022 – 20. neděle v mezidobí

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Příští neděli budeme slavit Den Brna. Mši svatou v 9 hodin bude slavit diecézní biskup Pavel Konzbul na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna. Po mši svaté následuje ochutnávka světových specialit v restauraci Živá voda a v 11 hodin divadlo Víti Marčíka v Zahradách pod Petrovem. Mši svatou v 10:30 bude slavit emeritní biskup Vojtěch Cikrle.

Další informace:

- Ve čtvrtek 11. srpna  v 19:00 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát budou účinkovat Hana Bartošová (varhany) a Hana Hána (flétna). Vstupné je dobrovolné.