Slavnost Nejsvětější Trojice

dne .

Farní ohlášky – 12.06.2022 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pondělí – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Čtvrtek – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Příští neděle – 19.06.2022 – 12. neděle v mezidobí

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Bohoslužby budou tento týden v obvyklých časech, večerní bohoslužby jsou ale už jen ve čtvrtek a v pátek.

Další informace:

- Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě a zdařilém průběhu Noci kostelů.

- Ve čtvrtek 16. června začíná v katedrále festival Petrovské varhanní léto. Je to cyklus osmi varhanních koncertů, které se konají každý druhý čtvrtek. Začátek koncertů je vždy v 19:00 hod., vstupné dobrovolné. Festival zahájí Kateřina Tylová a Petr Otáhal. Přesný program celého festivalu najdete na letáčcích a na internetu.

- V pátek bude poslední biblická hodina před prázdninami.

- V sobotu 18. června v 9 hodin se uskuteční kněžské svěcení našeho jáhna Jana Kříže. Jste také srdečně zváni na primici novokněze Jana, která se uskuteční o týden později v sobotu 25. června v 14:30 hodin v Blížkovicích. Nebude organizována společná přeprava.

- Na Petrově bude Honza slavit mši svatou v neděli 26. června v 10:30. Při této bohoslužbě mu bude předán dárek, na který jste mohli dnes přispět při sbírce.

- Bratři minorité zvou v neděli 19. června ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše svatá začíná v 15:30 v kostele sv. Janů. Liturgii svým zpěvem doprovází Schola brněnské mládeže. Po mši svaté následuje eucharistický průvod městem, který bude zakončen zde v katedrále.