7. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 29.05.2022 – 7. neděle velikonoční

Pondělí – Památka sv. Zdislavy

Úterý – Svátek Navštívení Panny Marie

Středa – Památka sv. Justina, mučedníka

Pátek – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Příští neděle – 05.06.2022 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Při mši svaté v 10:30 bude biskup Vojtěch udělovat svátost biřmování.

Další informace:

- V termínu 3.-5. června se uskuteční víkendovka pro děti a mládež. Program začíná páteční večerní mší svatou v 17:30 a končí v neděli po mši svaté v 9:00. Přihlašovat se je možné prostřednictvím formuláře na internetu nebo v sakristii. Kvůli víkendovce nebude v pátek biblická hodina.

- V sobotu 4. června ve 20 hodin se v katedrále uskuteční svatodušní vigilie, která se skládá z biblických čtení, zpěvů a adorace. Všichni jste srdečně zváni.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses