Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

dne .

Farní ohlášky – 17.04.2022 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(10:30) Při této mši svaté zazněla Korunovační mše C dur Wolfganga Amadea Mozarta v podání Brněnského katedrálního sboru MAGNIFICAT, Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská, Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla, sólistů, u varhan Dagmar Kolařová, řídil Petr Kolař. - Poděkování patři Nadačnímu fondu Magnificat, které podporuje hudbu v katedrále.

Dnes budou v katedrále v 17:30 hod. slavnostní zpívané nešpory.

Zítra na velikonoční pondělí bude mše svatá pouze v 9:00 hod.

Příští neděle – 24.04.2022 – 2. neděle velikonoční (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Další informace:

- Všechny farní aktivity budou v tomto týdnu podle obvyklého programu, včetně páteční biblické hodiny.

- Děkujeme všem, kteří se zapojili do psaní velikonočních přání potřebným lidem ve vězení a v hospici.

- Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na krásném a důstojném průběhu velikonočních bohoslužeb v katedrále, ať už se jedná o hudbu, květinovou výzdobu, liturgické služby a další pomoc. Pán Bůh zaplať.

- Po skončení bohoslužby si můžete vzít domů požehnaná vajíčka, která jsme včera barvili spolu s dětmi na faře.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses