4. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 27.03.2022 – 4. neděle postní

Příští neděle – 03.04.2022 – 5. neděle postní

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Další informace:

- Dnes v 17 hodin bude v katedrále modlitba křížové cesty.

- Zveme všechny na tento pátek do katedrály. V 17 hodin bude křížová cesta, v 17:30 mše svatá, potom v 18:10 hod. zazní promluva otce Petra Beneše o modlitbě. Následuje adorace a Nikodémova noc až do 21 hodin.

- Zveme děti a mládež od 6 do 13 let na farní letní tábor, který se bude konat od 2. do 9. července 2022 v rekreačním středisku mládeže Orlí hnízdo v Beskydech. Celková cena tábora je 1.700,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. května 2022 a zaplatili celou částku na účet farnosti. Přihlášovat se je možné prostřednictvím formuláře na internetu.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses