3. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 20.03.2022 – 3. neděle postní

Pátek – Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Příští neděle – 27.03.2022 – 4. neděle postní

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Další informace:

- Dnes odpoledne nebude modlitba křížové cesty, ale v 17:30 se s kapitulou můžete pomodlit slavnostní zpívané nešpory.

- Zveme všechny na tento pátek do katedrály. V 17 hodin bude křížová cesta, v 17:30 mše svatá, potom v 18:10 hod. zazní promluva jáhna Jana Špilara na téma Jak uzdravit komunikaci. V 19 hodin otec biskup Vojtěch povede modlitbu za mír a ve spojení s papežem zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Následuje adorace a Nikodémova noc až do 21 hodin. V adoraci je možné pokračovat v rámci akce 24 hodin pro Pána a pro Ukrajinu v kostele u kapucínů celou noc až do soboty do 17 hodin.

- Zveme děti a mládež od 6 do 13 let na farní letní tábor, který se bude konat od 2. do 9. července 2022 v rekreačním středisku mládeže Orlí hnízdo v Beskydech. Celková cena tábora je 1.700,- Kč. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do 15. května 2022 a zaplatili celou částku na účet farnosti. Přihlášovat se je možné prostřednictvím formuláře na internetu.

- V sobotu 26. března ve 14 hodin bude v katedrále pohřeb otce Michaela Špačka, faráře v Mikulčicích.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Milé sestry, milí bratři,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.

V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin.

V modlitbě s vámi všemi spojený

Váš biskup Vojtěch

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses