2. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 13.03.2022 – 2. neděle postní

Sobota – Slavnost Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

Příští neděle – 20.03.2022 – 3. neděle postní

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Další informace:

- Dnes v 17 hodin bude v katedrále modlitba křížové cesty.

- Ve středu 16. března 2022 v 19 hodin se v katedrále uskuteční Benefiční koncert za oběti války na Ukrajině a pro podporu strádajících. Zazní Requiem Wolfganga Amadea Mozarta pro sbor, orchestr a sólisty. Záštitu převzali brněnský biskup, primátorka města i hejtman kraje. Během koncertu bude možné přispět na pomoc potřebným prostřednictvím Diecézní charity Brno.

- Iniciativa Brno pro Ukrajinu nás oslovila s prosbou také o materiální pomoc pro uprchlíky. Jsou potřeba především matrace, lehátka, karimatky, spacáky, deky, hygienické potřeby, zdravotnický materiál. Věci je možné nosit na sběrná místa. Blízko je např. Tržnice na Zelném trhu nebo Spolek Vesna na ulici Husova. Věci můžete přinést během celého týdne až do příští neděle i na petrovskou faru.

- Zveme všechny na postní pátky do katedrály. Program je tento: v 17 hodin křížová cesta, v 17:30 mše svatá, potom v 18:10 hod. zazní duchovní promluva a ihned po skončení promluvy bude následovat adorace a Nikodémova noc, která potrvá až do 21 hodin. Tento týden zazní promluva jáhna Jana Kříže na téma Boží sdělení.

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

Vaši čeští a moravští biskupové

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses