1. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 06.03.2022 – 1. neděle postní

Sbírka, která proběhla minulou neděli a byla určena na humanitární pomoc pro Ukrajinu, vynesla 108.840,- Kč. Pán Bůh zaplať dárcům. Pokračujme i nadále v pomoci a také modlitbě za Ukrajinu.

Příští neděle – 13.03.2022 – 2. neděle postní

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Další informace:

- Dnes v 17 hodin bude v katedrále modlitba křížové cesty.

- Kvůli jarním prázdninám nebude ve středu náboženství pro děti ani mše svatá pro děti a v pátek nebude ministrantská schůzka.

- Zveme všechny na postní pátky do katedrály. Program je tento: v 17 hodin křížová cesta, v 17:30 mše svatá, potom v 18:10 hod. zazní duchovní promluva a ihned po skončení promluvy bude následovat adorace a Nikodémova noc, která potrvá až do 21 hodin. Tento týden zazní promluva o tichu.

- Farníci od svatého Tomáše v Brně vás prosí, abyste svým blízkým či známým, kteří se zajímají okřesťanství, řekli o kurzu Alfa. Kurz Alfa začne ve středu 16. března 2022 na faře Lidická 6.

- Biskupství brněnské zve na Teologické večery, které začínají ve čtvrtek 10. března 2022. Letošními hosty jsou doc. Ivana Vlková a kněží Petr Šikula a Jiří Brtník. Podrobnější informace na internetu a na nástěnce.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses