6. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 13.02.2022 – 6. neděle v mezidobí

Příští neděle – 20.02.2022 – 7. neděle v mezidobí

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Další informace:

- Všechny bohoslužby a farní aktivity budou v tomto týdnu podle obvyklého programu.

- Budeme rádi za vaše dary do tomboly na farní ples. Prosím, přineste je nejpozději ve čtvrtek do sakristie nebo na faru.

- V sobotu 19. února v katedrále proběhne duchovně-formační program s názvem Jak hlásat evangelium v současné společnosti. Přednášet bude známý kněz ThLic. Josef Prokeš, který působí ve farnostech Vodňany, Bavorov a také na poutním místě Lomec. Přednášky jsou v 9:30 a v 11:15, mše svatá cca v 12:30. Jste srdečně zváni.

- Náš petrovský jáhen Jan Kříž požádal o udělení kněžského svěcení, které se má uskutečnit 18. června 2022. Kdo by věděl o závažné překážce, ať to oznámí.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses