31. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky pro 3. listopad 2013

Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí.

Program v týdnu:

Po: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Út: v 19.00 mše svatá pro vysokoškoláky
St: v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi
Čt: poutní den katedrály s obvyklým programem
Pá: od 20.00 hod. bude Nikodémova noc
So: Svátek posvěcení Lateránské baziliky

Příští neděle - 32. neděle v mezidobí

7.30 – latinská mše sv.
9.00 – mše svatá pro rodiny s dětmi
10.30 – mše svatá

Všechny nedělní bohoslužby bude sloužit P. Pavel Konzbul.

Další oznámení:

Dnes v 17.00 se koná v katedrále bohoslužba pro všechny, kdo hledají Boha, tentokráte věnovaná pomoci těm, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Prosím, pokud někoho takového znáte, můžete ho na toto setkání pozvat.

V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek – což je zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Tento pátek po večerní mši svaté se koná na faře setkání příznivců Katechismu Katolické církve.

Dnes v neděli v 18.00 hod. je na faře společenství petrovské mládeže.

Pozvání na farní brigádu – příští sobotu 9. listopadu se koná od 8.30 hod. malá farní brigáda. Jejím cílem je vyklidit část farní půdy. Brigáda bude intenzivní a bude trvat pouhé dvě hodiny. Pracovní nasazení bude korunováno malým občerstvením. Jsou zváni všichni, kdo mají dobrou vůli pomoci a mají funkční končetiny.