4. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 30.01.2022 – 4. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Jana Boska, kněze

Středa – Svátek Uvedení Páně do chrámu

Sobota – Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Příští neděle – 06.02.2022 – 5. neděle v mezidobí

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Další informace:

- Všechny bohoslužby a farní aktivity budou v tomto týdnu podle obvyklého programu, jen v pátek kvůli pololetním prázdninám nebude ministrantská schůzka. Biblická hodina bude jako obvykle.

- Příští neděli při mši svaté v 9 hodin popřejeme otci Jiřímu Mikuláškovi k 80. narozeninám. Na Hromnice by se dožil 85 let bývalý petrovský farář, otec Jan Kabeláč. Budeme se za něho modlit v neděli za dva týdny.

- Ještě je stále možné si zakoupit vstupenky na farní ples, který se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 19. února 2022. Bude nutné dodržet všechny aktuálně platné předpisy pro společenské akce. Budeme také rádi za vaše dary do tomboly. Můžete je kdykoli přinést do sakristie nebo na faru.

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses