Slavnost Ježíše Krista Krále

dne .

Farní ohlášky – 21.11.2021 – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pondělí – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Středa – Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, vietnamských mučedníků

Příští neděle – 28.11.2021 – 1. neděle adventní

Mše svaté v 7:30 (latinská), 9:00 a 10:30

Další informace:

- Dnes budou v katedrále v 17:30 hod. slavnostní zpívané nešpory.

- Všechny bohoslužby a farní aktivity budou v tomto týdnu probíhat podle obvyklého programu.

- Ještě dnes máte možnost se přihlásit do pracovních skupinek farní části synody o synodalitě. Vyberte si termín, který vám vyhovuje: pondělí večer, úterý večer nebo v neděli po mši svaté. Přihlásit se můžete v sakristii nebo přes internet. Skrze každého z nás může a chce promlouvat Duch Svatý.

- Blíží se advent:

K požehnanému prožití adventní doby si můžete v kostele na stolku zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.

Požehnání adventních věnců proběhne při bohoslužbách na 1. neděli adventní

Každé adventní pondělí budou v katedrále roráty v 6:00 hod.

Všichni jste srdečně zváni na farní adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v duchovním centru na Vranově u Brna v termínu 10.-12. prosince. Začíná se páteční večeří a končí nedělním obědem. Na programu jsou promluvy, ticho, mše svaté. Přihlásit se můžete přímo na mail duchovního centra nebo zde v sakristii.

Také během letošního adventu bude putovat sousoší Svaté rodiny po petrovských rodinách. Jedná se o sousoší z petrovského betléma. Rodina se ve vhodnou dobu setká a pomodlí u Ježíška a na druhý den ho předá další rodině. Petrovské rodiny, které by měly zájem, se mohou zapsat do online tabulky na internetu nebo v sakristii.