30. neděle v mezidobí

dne .

farní ohlášky na 27. října 2013

 

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí

PondělíSvátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Úterý – v 19.00 mše svatá pro vysokoškoláky

Středa – v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi (protože jsou prázdniny, tak nebude výuka náboženství na faře)

Čtvrtek – poutní den katedrály s obvyklým programem

Pátek Slavnost Všech svatých - Večerní mši v 17.30 hod. oslavíme s o. biskupem Vojtěchem pontifikální bohoslužbou.

Od 20.00 hod. bude Nikodémova noc

SobotaVzpomínka na všechny věrné zemřelé – mimořádně, kromě mše sv. ráno v 7.30, bude dopoledne v 9.00 pontifikální bohoslužba v katedrále.

 

Neděle – 31. neděle v  mezidobí 

Mše svaté budou:

7.00 latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)

9.00 mše svatá pro rodiny s  dětmi. (slouží P. Vojtěch Loub)

10.30 mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

17.00 bohoslužba pro všechny kdo hledají Boha, tentokráte věnovaná pomoci těm, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Prosím, pokud někoho takového znáte, můžete ho na toto setkání v katedrále pozvat.

Sbírka na misie minulou neděli vynesla16.000,- Kč, za misijní koláč se vybralo 9.700,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek – což je zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Tento pátek po večerní mši svaté se koná na faře setkání příznivců modlitby nad Biblí – Lectio divina.

Dnes v neděli v 18.00 hod. je na faře společenství petrovské mládeže.