5. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 02.05.2021 – 5. neděle velikonoční

Pondělí – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Příští neděle – 09.05.2021 – 6. neděle velikonoční

Katedrála je otevřena od pondělí do pátku odpoledne 13-18:30, v sobotu a v neděli po celý den 8-18:30.

Bohoslužby budou v obvyklých časech. Zvláště zveme na mši svatou pro děti ve středu v 17:30.

Adorace ve čtvrtek bude jako obvykle.

V pátek bude také Nikodémova noc od 20 do 21 hodin (adorace, svátost smíření).

Další informace:

- Zve na pouť příští víkend 8. a 9. května. V sobotu je cílem Vranov u Brna. Vydejte se pěšky, autem, jednotlivci, rodina, jakkoli. Každopádně v 15:00 bude společná mše svatá v kostele na Vranově. Pro pěší zájemce odchod od katedrály v 9 hodin. – Protože slavíme Rok sv. Josefa, tak v neděli je cílem kostel sv. Josefa v Senetářově. Způsob putování je opět na vás. Každopádně v 15:00 mše svatá v kostele v Senetářově. Pro pěší zájemce odchod v 8:30 od vlakové zast. Adamov-zastávka.

- Připravujeme pro děti a mládež program na víkend 14. - 16. 5. Bližší informace na farním facebooku nebo u jáhna Jiřího.