3. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 18.04.2021 – 3. neděle velikonoční

Pátek – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Sobota – Sv. Jiří, mučedníka

Příští neděle – 25.04.2021 – 4. neděle velikonoční

Katedrála je otevřena od pondělí do pátku pouze odpoledne 13-17, v sobotu a v neděli po celý den 8-17.

Bohoslužby budou v obvyklých časech. Zvláště zveme na mši svatou pro děti ve středu v 17:30.

Adorace ve čtvrtek bude jako obvykle.

V pátek bude také Nikodémova noc od 20 do 21 hodin (adorace, svátost smíření).

Na nedělní bohoslužby je nutná online rezervace.

Všechny sváteční bohoslužby ale můžete sledovat na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na farní účet 1341644319/0800.