Hod Boží velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 04.04.2021 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Všechny následující dny jsou v oktávu velikonočním.

Zítra bude mše svatá pouze ráno v 9 hodin a katedrála bude otevřena po celý den.

V ostatní dny bude katedrála otevřena pouze odpoledne 13-17 a bohoslužby budou v obvyklých časech.

Zvláště zveme na mši svatou pro děti ve středu v 17:30.

Příští neděle – 11.04.2021 – 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)

Na nedělní bohoslužby je nutná online rezervace.

Všechny sváteční bohoslužby ale můžete sledovat na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

- Na závěr velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na krásném a důstojném průběhu velikonočních bohoslužeb v katedrále, ať už se jedná o hudbu, květinovou výzdobu, liturgické služby a další pomoc. Pán Bůh zaplať.