28. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky pro 13. října 2013

Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí.

Program v týdnu:

Po:
Út: v 19.00 mše svatá pro vysokoškoláky
St: v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi
Čt: poutní den katedrály s obvyklým programem
Pá: Svátek sv. Lukáše, evangelisty. Od 20.00 hod. bude Nikodémova noc
So: 

Příští neděle - 29. neděle v mezidobí - den modliteb za Misie

7.30 – latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)
9.00 – mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)
10.30 – mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

Další oznámení:

Naše farní knihovna je opět v provozu. Knihy si můžete zapůjčit vždy v neděli po mši sv. v 9.00 hod.

Tento pátek 18. října v 18.00 (po večerní mši svaté) se koná na faře setkání příznivců modlitby nad Biblí - Lectio divina. Jinak všechna pravidelná společenství se scházejí na faře tento týden v obvyklých časech.

Příští neděle je vyhlášena jako Světový den modliteb za misie, tzv. Misijní neděle. Tak jako v minulých letech si svoji sounáležitost s misijními oblastmi připomeneme takto:

  • V sobotu 19. 10. 2013 od 18.00 hod. zveme vás všechny do katedrály na modlitbu Misijního růžence.
  • V neděli při mši v 9.00 hod. prosíme o zapojení všech dětí do liturgického průvodu. Sraz dětí bude v 8.45 hod. před vchodem do katedrály. Prosíme ochotné maminky, babičky, pekaře a cukráře o upečení nějaké sladké dobroty, která by se za dobrovolný příspěvek rozdávala po skončení všech bohoslužeb před katedrálou jako tzv. Misijní koláč. Prosíme vás, abyste své kulinářské příspěvky přinesli již v sobotu večer, kdy se po skončení Růžence na faře připraví na tácy.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na Papežská misijní díla a výtěžek prodeje misijního koláče na misijní projekt SIRIRI.