27. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky pro 6. října 2013

Dnes slavíme 27. neděli v mezidobí.

Program v týdnu:

Po: památka Panny Marie Růžencové. Večer v 18.30 bude pontifikální bohoslužba k zahájení sympozia kanonického práva.
Út: v 19.00 mše svatá pro vysokoškoláky
St: v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi
Čt: poutní den katedrály s obvyklým programem
Pá: v 17.30 pontifikální bohoslužba k setkání modliteb matek. Od 20.00 hod. bude Nikodémova Noc.
So: 

Příští neděle - 28. neděle v mezidobí

7.30 – latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)
9.00 – mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)
10.30 – mše svatá (slouží P. Vojtěch Loub)

Další oznámení:

Ve čtvrtek v 18.30 hod. pokračuje na faře příprava na křest, eucharistii a biřmování pro dospělé tzv. Hovory o víře.

Schůzky ministrantů v naší farnosti se konají ve středu přesně v 18.11 hod.

Společenství petrovské mládeže se dnes schází na faře v 18.00 hod.

Naše farní knihovna je opět v provozu. Knihy si můžete zapůjčit vždy v neděli po mši sv. v 9.00 hod.

Tento pátek 12. října v 18.30 se koná na faře první setkání příznivců Katechismu Katolické Církve.