Slavnost Ježíše Krista Krále

dne .

Farní ohlášky – 22.11.2020 – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Úterý – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Příští neděle – 29.11.2020 – 1. neděle adventní

 

Další informace:

- Od pondělí 23. listopadu se může bohoslužeb zúčastnit 20 osob, takže znovu otevřeme rezervační portál, kde je možné se přihlásit na konkrétní bohoslužbu. Nedělní mše svaté ale budou i nadále pouze v online režimu. Zkuste proto přijít místo neděle v některý všední den a prožít tak mši svatou osobně. Termíny jsou vypsány zatím jen na jeden týden.

- Na YouTube najdete také krátký videopozdrav jáhna Jiřího s úkolem pro děti.

- Po nedělní mši svaté je příležitost v katedrále přijmout svaté přijímání nebo svátost smíření (až do 11:30).

- Biblická hodina i příprava katechumenů proběhne online.

- Ve středu 25. 11. je tzv. Červená středa – připomínka osob pronásledovaných ve světě pro víru a modlitba za ně. V ten den se můžete připojit k postu za ukončení pandemie, který vyhlásil otec biskup Vojtěch.

- Katedrála bude i nadále otevřena k osobní modlitbě 13-17 hod., v neděli 10-17 hod. Využijte příležitosti a přijďte se soukromě pomodlit.

- Také během letošního adventu může putovat sousoší Svaté rodiny po petrovských rodinách. Jedná se o sousoší z petrovského betléma. Rodina se ve vhodnou dobu setká a pomodlí u Ježíška a na druhý den ho předá další rodině. Petrovské rodiny, které by měly zájem, se mohou zapsat do online tabulky na internetu.

- Pokud byste se kdokoli chtěli zapojit do modlitby živého růžence ve farnosti, ozvěte se, od adventu budeme začínat nový rok.

- Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na farní účet.

- Díky, že na naši farnost stále myslíte, podporujete ji a modlíte se také za sebe navzájem.