24. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 13.09.2020 – 24. neděle v mezidobí

Pondělí – Svátek Povýšení svatého kříže

Úterý – Památka Panny Marie Bolestné

Středa – Památka sv. Ludmily, mučednice

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Příští neděle – 20.09.2020 – 25. neděle v mezidobí

Mše svaté budou celý týden podle obvyklého programu.

Další informace:

- Tento týden, ve středu 16. září, začíná vyučování náboženství na faře. Bude probíhat pravidelně vždy každou středu v 16:30 hod. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii a ve farní kavárně. Na hodiny náboženství pak navazuje mše svatá pro děti v 17:30 hod.

- Tento týden bude poprvé mše svatá pro studenty v úterý v 19 hodin.

- Ve čtvrtek 17. září se uskuteční poslední koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Zazní Slavnostní mše pro sbor a dvoje varhany od francouzského skladatele Louise Vierna, jehož 150. výročí narození si letos připomínáme. Provedou ji sbory Magnificat a Beseda brněnská, nejstarší české sborové těleso, které bylo založeno před 160 lety, doprovázet budou varhaníci Stanislav Boldižár a Dagmar Kolařová, dirigovat bude Petr Kolař. Koncert začíná v 19:00 hod, vstupné je dobrovolné.

- V pátek 18. září bude v 18:30 hod. první biblická hodina a také první ministrantská schůzka.

- Příprava na křest a biřmování dospělých začne ve čtvrtek 24. září. Přihlásit se můžete osobně nebo mailem.

- V termínu 9. - 11. října 2020 se uskuteční farní víkendovka pro děti a mládež farnosti. Víkend je vhodný pro školáky i studenty. Informace u jáhna jiřího Dyčky.

- Dnes v neděli 13. září v čase od 16 hodin se uskuteční v Denisových sadech Benefiční koncert pro Bulharsko. Cílem koncertu je podpořit projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ve Staré Zagoře. Salesiáni zde staví školu, středisko mládeže a kostel. Více informací na plakátě.