19. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 09.08.2020 – 19. neděle v mezidobí

Pondělí – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Úterý – Památka sv. Kláry, panny

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Sobota – Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, mše svatá v katedrále pouze ráno v 7:30 hod. Srdečně ale zveme v ten den k účasti na mši svaté buď u jezuitů v 10 hod. (biskup Vojtěch, odhalení sochy otce Martina Středy) nebo v bazilice na Starém Brně v 18 hodin (biskup Pavel Konzbul).

Příští neděle – 16.08.2020 – 20. neděle v mezidobí

Mše svaté 7:30 (latinsky); 9:00; 10:30

Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.